Bemutatkozik a Csopaki Csoport
1995 tavaszán gondoltunk egy merészet mi csopaki hölgyek, és csatlakoztunk Simonné Zákonyi Tünde felhívásához, hogy óvjuk, védjük és szeressük a Balatont. A Balatont szeretõ és csodáló asszonyok lévén nem volt nehéz magunkévá tenni a gondolatot. Gyorsan megalakítottuk a Nõk a Balatonért Egyesület Csopaki Csoportját, és belevetettük magunkat a munkába. Immár 13. éve szorgos asszonyi kezek sokat tesznek azért, hogy Magyar Tengerünk visszanyerje régi fényét az idelátogató magyar és külföldi vendégek örömére. Családanyák és feleségek lévén természetesen elõvettük praktikus és gyakorlatias énünket, mert nem transzparensekkel akartuk a figyelmet felhívni, hanem tettekkel. Környezetvédelmi Egyesület lévén valljuk, hogy ha minden háztartásban, családban megteszünk mindent, hogy óvjuk a környezetünket, azáltal teszünk a legtöbbet a Balatonért. Élen jártunk abban, hogy megvalósuljon községünkben a szelektív hulladékgyûjtés. Ha kell szemétszürettel tisztítjuk meg a partot és környékét, parkot alakítunk ki elhanyagolt területeken, minden olyan munkában részt veszünk ami községünk széppé tételét szolgálja. Az Önkormányzat értékeli is munkánkat 1998-ban megkaptuk a Csopakért emlékérmet.
 
Megalakulásunk óta 13 év telt el, ez alatt csoportunkban kialakultak az állandó, éves programok, amik már szerves részei községünk életének is.
Január a téli esték része ilyenkor ráérünk érdekes és hasznos elõadásokat hallgatni különbözõ témákban. Január a farsang kezdete is, és mi lázasan készülünk a Református Asszonykörrel közösen szervezett „Asszonyfarsang”-ra. Rövid, de szellemes és vidám népi színdarabbal szórakoztatjuk a közönséget, s magunkat. A végére mindig tartogatunk valami meglepetést: táncot, éneket, divatbemutatót. Ez a készülõdés nagyon hasznos csoportunk életében, mert felér egy tréninggel, amit manapság sok pénzért, és kisebb nagyobb sikerrel végeznek. Egy ilyen színészi képességeket megkövetelõ munka során elengedhetetlen a tolerancia, egymásra figyelés, a mások munkájának értékelése és elismerése, és osztozás a végeredmény örömében a sikerben. A csoport életében mindig siker egy ilyen munka, mert összekovácsolja, megerõsíti a csoportszellemet. Ha már farsang, nem maradhat ki életünkbõl a bál sem, amit a Kertbarát Körrel közösen tartunk. Egy ilyen bál kiváló alkalom, hogy közvetlen kapcsolatot alakítsunk ki a községben mûködõ civil szervezetekkel. A keringõ ritmusára minden probléma eltûnik, marad a jókedv, vidámság a közös öröm. Legtöbbször a dolgokhoz való hozzáállás a siker záloga.
Tavasszal kezdõdnek a tavaszi munkák a parkokban. Egyesületünk gyönyörû parkot alakított ki egy elhanyagolt területbõl, amit a NABE megalakulásának 10. évfordulója alkalmából egy szép szoborral tettünk még látványosabbá. Ez a munka igazán embert/asszonyt próbáló feladat volt, amire nagyon büszkék vagyunk. Ezen a munkán felbuzdulva kinéztünk még egy területet, ami a kerékpárút mentén van,pihenõhellyé szeretnénk kialakítani. 2007-ben megnyertünk egy pályázatot, amibõl vásároltunk kerti asztalt padokkal, már ki is helyeztük. Ennek a környezetét szeretnénk hangulatosabbá tenni. A Balaton körüli kerékpárút már nagyon kellett, van igény rá, de ezzel együtt az út körüli eldobált szemét is meg növekedett. Úgy gondoltuk, hogy ha lenne elég pihenõhely, akkor ott dobálnák el a hulladékukat, egy kukába, s nem az utak mentén.
 
Március 22-e a Víz , április 22-e Föld napja. Ezen napok tiszteletére a Balaton part, és falutakarítás minden évben a programunk. Községünkben szorgalmaztuk, hogy legyen egy nagyobb összefogás más civil szervezetekkel, s az egész falu területét tisztítsuk meg a szeméttõl. Ez ma már jól mûködik. Egy egészséges lokálpatriotizmus minden szervezetben jelen van.
 
A környezetvédelemmel foglalkozók egyik legfontosabb feladata, hogy a gyerekeket megismertesse a szûkebb és tágabb értelemben vett környezet megóvásával. Az igazi eredmény az lenne, ha az õ életüknek része és nem feladata lenne a környezetvédelem. A gyerekek erre nagyon fogékonyak, sõt sok esetben példamutatással nagyobb sikereket érnek el családon belül, mint egy egyesület felhívása. Mi környezetvédelmi vetélkedõt szervezünk az általános iskolásoknak, bevonva a Nemzeti Park munkatársait, adottságait. A tûzoltók darus kocsija és a Horgász Egyesület vendéglátása teszi mindig élmény dússá és szórakoztatóvá ezt a napot.
 
Alapszabályunkban szerepel a kulturális és természeti örökség megóvása is. Ehhez csatlakozva, csoportunk minden évben rendez egy kiállítást, ami e célt szolgálja . Általában természetfotó kiállítást rendezünk, de ebben az évben egy textilmûvész hölgy munkájának a bemutatására vállalkozunk.
Népi kultúránk, hagyományaink ápolása a kézmûves foglalkozások feladata. A gondtalan nyári szabadság, a pihenés idejébe szeretnénk becsempészni a családok életébe a hagyományápolást. A mai kor gyermekei – már a falun élõk is – csak ilyen alkalmakkor találkoznak a tiszta, természetes alapanyagokból készült játékok elkészítésével. Csodálatos élmény látni a gyermekek szemében az érdeklõdést, a rácsodálkozást egy-egy elkészült darab láttán. A kreativitás kifejlesztésének egy remek formája valósul meg ezeken a foglakozásokon.
A kéthetente megtartott mûhelymunkák egy igazán hangulatos helyen a vízimalom udvarában történnek. Kell ennél ideálisabb környezet a hagyományápolásra?
 
Vége a nyárnak, fellélegzünk egy kicsit - mindenki valamilyen szinten az idegenforgalomból él – borvidék lévén kezdõdik a szüret. Hogy a mi szüreti napunk egy kicsit érdekesebb legyen mint a szomszédé, ezért madárijesztõ kiállítással színesítettük e programot. Nagy népszerûségnek örvend ez az ötletünk is, nemcsak a csopakiak, szomszéd települések, hanem a nyaralók is ötletesebbnél ötletesebb madárijesztõkkel neveznek a versenybe. Rossz madárijesztõ nincs, csak más, ezért természetesen mindenki díjazásban részesül, amit támogatóink adományaiból finanszírozunk.
 
Nem csak munkából áll az élet, hanem szórakozásból is, ezért szakítunk idõt egy kirándulásra, egy színházi elõadásra. Falukarácsonyon puncsot készítünk, évbúcsúztató délutánunkon felidézzük a legemlékezetesebb eseményeket, mert minden jó, ha vége jó!
 
Egyesületünkben munka van, szórakozás egymásra figyelés. Nekem tetszik!
 
 

VIGYÁZZ RÁM !
2008.02.25. Szerdahelyi Jánosné