Balatonfödvári csoport 2008 évi munkaterve
NÕK A BALATONÉRT EGYESÜLET
Balatonföldári Csoport
 
 
2008 ÉVI MUNKATERVE
 
1./ Az általános iskola közremûködésével, a VII. osztályból önkéntes alapon
szervezõdött tanulók környezet- és természetvédelmi feladatok ellátása.
szellemi vetélkedõ az egészséges életmód kialakítása, a parlagfû kártékony
hatása, megelõzése, a Balaton védelme.
 
2./ A Mese Óvoda 2 csoportjában játékos keretek között az élõvilág szépsége és szeretete,
a környezet megóvása. A Balaton szépségének élménye, rajz pályázat.
 
3./ Tavaszi nagytakarítás a város kijelölt helyén, toborzás a TV-n keresztül.
 
4./ A település tisztaságának megóvása érdekében a helyi TV-én keresztül
„Szégyenkezünk, Büszkélkedünk „ fotós híreket szolgáltatunk.
õsszel pedig a legszebb, gondozott ház tulajdonosát „zöld” díjjal, míg a
legelhanyagoltabbat ingatlant pedig „citrom” díjjal jutalmazzuk.
 
5./ A Polgármesteri Hivatallal együttmûködve a „parlagfû mentes Magyarországért”
akcióban, az elhanyagolt területek feltárása, írásban történõ jelentése.
 
6./ Kulturális örökségünk ápolását. A Balatonföldvár vár falára épült kápolna
területén, új arculatának kialakítása, tábla szerkesztése, a történelmi
múltunk ismertetése.
 
7./ Õsszel az iskola és óvoda környezet- és természetvédelmi munkájának értékelése.
 
8./ December az év búcsúztatása, ünneplése.
 
Balatonföldvár, 2008. február hó
 
Fügedi Lászlóné
csop.vez.